Võta sõna foorumis. Võrdle eesti keele käänd- ja pöördsõnade muutevormistikku mõne õpitava võõrkeele omaga. Missuguseid erinevusi leiad?


(Sellel foorumil pole veel aruteluteemasid)