Võta sõna foorumis: vasta mõnele järgnevatest küsimustest.

 

1. Kõnekeeles kasutatavad vormid/hääldus erinevad sageli kirjakeeles lubatust. Kuidas paljud eestlased hääldavad igapäevases suhtluses järgmisi sõnu?

nüüd, läinud, olnud, päev, niimoodi, lasteaed, vanaema, või, mõtlesin, ütlesin laupäev, üheksa, öelda, ainult, tegelikult, kolmkümmend, üles

 

2. Jälgi enda ja teiste keelekasutust. Nimeta veel sõnu, mida ei kasutata igapäevases suhtluses kirjakeele mõistes korrektselt.

 

3. Mis on sinu kodumurre (vt murdekaarti, õpik „Eesti keele struktuur“, 30. ptk)? Too oma kodumurdest näiteid.

 

4. Too murdenäiteid, mille järgi võib ära tunda näiteks saarlase, lõunaeestlase või mulgi.

 

5. Keel muutub. Arutle, miks peab kirjakeel aja ja kõnekeelega kaasas käima.

 


(Sellel foorumil pole veel aruteluteemasid)