Версия для печати

SõnastikОбзор глоссария по алфавиту

Специальные | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Все

Страница:  1  2  3  (Далее)
  Все

A

Arenenud maa

riik, mille sotsiaal-majandusliku arengu tase on maailma keskmisest kõrgem

Arvutikaardid

on andnekandjal või arvuti mälus olev kaart.

Asula

on kompaktsete perede (talude, elamute jne) paigutusega asustatud koht.

D

Demograafia

teadus,miss uurib rahvastikuga seonduvaid küsimusi, nagu sündimus,suremus,ränne,linnustamine jpt

Demograafiline kriis

rahvastiku kahanemine,kui suremus on  suurem kui sündimus

Demograafiline plahvatus

rahvastiku juurdekasvu järsk kiirenemine,enamasti seetõttu,et suremus väheneb arstiabi,toitumis- ja sanitaartingimusteparanemisega,eht sündimus püsib traditsiooniliselt suur.

Demograafiline siire

rahvastikuprotsess,mille käigus suur sündimus ja suremus asenduvad väikese sündimuse  ja suremusega,rahvastik vananeb ning inimeate keskmine eluiga kasvab.

E

Eeslinnastumine

eeslinnade kasv suuremate linnade ümber.

G

Geograafia

on teadus, mis uuriblooduslike ja ühiskonnanähtustejaotust ja nendevahelisi ruumilisi seoseid Maal. 

Geograafiline laius

non nurk ekvatoriaaltasapinna ja antud punkti vahel, mida mõõdetakse kraadides.
 

Страница:  1  2  3  (Далее)
  Все