Õpijuhis

                                              Õpijuhis

 

 

Kursuse nimetus: Inglise keele I kursus „Eesti ja maailm”

Maht: 36 õppetundi, tunnid toimuvad 1 kord nädalas paaristundidena

Kursusel kasutatav kirjandus:
1. A. Pikver "People & Places"
2. H. Liiv, A. Pikver "Praktiline inglise keele grammatika"
3. U. Läänemets "Everyday Topics"

Kursuse ülesehitus:

Kursus on loodud Moodle’i keskkonnas ja sisaldab järgmisi teemasid:

 1. Eestimaa – mu kodumaa
 2. Eesti geograafiline asend ja kliima
 3. Eesti rahvastik
 4. Mitmekultuuriline ühiskond
 5. Eesti keel ja eesti meel
 6. Kultuuritraditsioonid
 7. Kodukoha lugu
 8. Eesti ja Euroopa Liit

Iga teema all on kahest paaristunnist (kokku 4 akadeemilist tundi) koosnev õppematerjalide ja ülesannete kirjeldus. Kõik tunnid toimuvad auditoorselt (seega klassiruumis), aga kui mõnel õpilasel pole võimalik külastada kõiki klassitunde, siis on neil selle e-õppe kursuse raames võimalik kursis olla kursusel toimuvaga ja vajadusel harjutusi ja ülesandeid ka kodus teha.

 

Kursuse läbimiseks on vajalik järgnevate tööde ja testide sooritamine:

 1. Tõlkimisülesanne (10-14 september)
 2. Essee A Friend in Need is a Friend Indeed (22-26 oktoober)
 3. Koostada enda inglisekeelse CV (12-16 november)
 4. Eessõnade test (26-30 november)
 5. Test aktikli kasutamise kohta geograafiliste nimede ees (17-11 jaanuar)
 6. Essee English in My Life (21-26 jaanuar)

 

Kursuse ajakava ja hindelised tööd

Tunni jrk. nr.

Õppe

nädal

Teema

Grammatika

Hindamine

1.-2.

3.-7. sept.

Eestimaa mu kodumaa

 

 

3.-4.

10.-14. sept.

Eestimaa mu kodumaa

Sünonüümid/

antonüümid

Hindeline töö (Tõlkeülesanne)

5.-6.

17.-21. sept.

Eesti geograafiline asend ja kliima

 

 

7.-8.

24.-28. sept.

Eesti geograafiline asend ja kliima

Oleviku ajavormid

 

9.-10.

1.-5. okt.

Eesti rahvastik

 

 

11.-12.

8.-12. okt.

Eesti rahvastik

Mineviku ajavormid

 

13.-14.

15.-19. okt.

Mitmekultuuriline ühiskond

 

 

15.-16.

22.-26. okt.

Mitmekultuuriline ühiskond

 

Hindeline töö (Essee)

17.-18.

5.-9. nov.

Eesti keel ja eesti meel

 

 

19.-20.

12.-16. nov.

Eesti keel ja eesti meel

 

Hindeline töö (CV)

21.-22.

19.-23. nov.

Kultuuritraditsioonid

Eessõnad

 

23.-24.

26.-30. nov

Kultuuritraditsioonid

Eessõnad

Hindeline töö (Eessõnad)

25.-26.

3.-7. dets.

Kodukoha lugu

 

 

27.-28.

10.-14. dets.

Kodukoha lugu

 

 

29.-30.

17.-21. dets.

Eesti ja Euroopa Liit

 

 

31.-32.

7.-11. jaan.

Eesti ja Euroopa Liit

Artiklid geograafiliste nimedega

Hindeline töö (Artiklid geograafiliste nimedega)

33.-34.

14.-18. jaan.

Inglise keel – rahvusvaheline keel

 

35.-36.

21.-26. jaan.

Inglise keel – rahvusvaheline keel

 

Hindeline töö (Essee)

 

 

Viimati muudetud: pühapäev, 22. aprill 2012, 21:03