Hindamisjuhend

Kirjalike tööde hindamisjuhend

Kirjalikke töid hinnatakse viiepallisüsteemis ning hindamisel kasutatakse punktiarvestust.

Hinne

Tulemus maksimaalsest punktide arvust

Õpitulemuse vastavus õppekavale

5

90 % - 100 %

Õpitulemus on täiel määral õppekavale vastav

4

70 % - 89 %

Õpitulemus vastab üldiselt õppekava nõuetele, kuid esineb mõni väike eksimus

3

50 % - 69 %

Õpitulemus vastab üldiselt õppekava nõuetele, kuid esineb puudusi ja vigu

2

20 % - 49 %

Õpitulemus vastab ainult osaliselt õppekavale, esineb puudusi ja vigu

1

0 % - 19 %

Õpitulemus ei vasta õppekava nõuetele

 

Viimati muudetud: reede, 20. aprill 2012, 16:21