Essee hindamisjuhend

Essee hindamisjuhend

 

Essee nõutud pikkuseks on 200 (+/- 10%) sõna. Tekst peab olema kirjutatud antud teemal ja järgima inglisekeelsele esseele esitatud nõudeid. Essee pikkus on neli või viis lõiku. Esimene lõik moodustab sissejuhatuse, kus esimene lause peaks tõmbama tähelepanu ning paar järgmist lauset peaksid viima sealt essee põhiväiteni. Kaks kuni kolm lõiku peaksid põhiväidet avama. Igas lõigus esitatakse esimeses lauses väide ja tõestatakse/toetatakse seda siis näidete või tsitaadiga. Oluline on, et igas lõigus räägitakse ainult ühel teemal, ega hüpata ühelt argumendilt teisele. Viimane lõik moodustab kokkuvõtte ja peaks esimeses lauses võtma eeltoodud arutluse kokku ning seejärel lisama sellest tuleneva lõpumärkuse.

 Hindamisel on eeskujuks inglise keele riigieksami hindamisjuhend.

 Esseed hinnatakse neljast kriteeriumist lähtuvalt: ülesande täitmise täpsus, teksti korrastatus, sõnavara ja grammatika. Maksimaalne punktide arv iga kriteeriumi puhul on kolm ja minimaalne - null.

Hinne "5" - 10-12 punkti

Hinne "4" - 8-9 punkti

Hinne "3" - 6-12 punkti

A Marking Scale for Essays and Reports:

Task Completion:

3 points - Addresses all aspects of the prompt. Ideas are presented and supported by examples.

2 points -  Addresses the prompt partially. Does not always support.

1 point - The content is barely related to the prompt. Mentions or copies the prompt without developing.

0 point - Ignores the task. Plagiarised work.

Organisation:

3 points - The message can be followed without an effort. All required elements are present. Clear paragraphs. Each paragraph has one central topic, which is developed. Linking devices used within and between paragraphs.

2 points - Organisation is evident but may not always be logical. Some required elements missing. No paragraphs, but logical. Problems with linking devices.

1 point - No apparent organisation. Random, illogical paragraphs. Relations between ideas unclear. Linking devices mostly not used.

0 points - The writing does not communicate. Plagiarised work.

Vocabulary:

3 points - Appropriate, wide vocabulary. Error-free word-formation. Formal register. Correct spelling.

2 points - Good general control of vocabulary. Mostly correct usage. Inconsistent register. Wordformation problems. Some spelling mistakes.

1 point - Vocabulary quite limited. Frequent incorrect usage. Inappropriate register. Spelling mistakes make comprehension problematic.

0 point -Writing is not understandable. Plagiarised work.

Grammar:

3 points - A wide range of grammatical structures. Complex structures predominate. Punctuation well managed.

2 points - Mostly error- free grammar. Simple sentences predominate. Some punctuation errors.

1 point - Limited range of grammar with frequent errors. Frequent punctuation errors.

0 point - No ratable language. Plagiarised work.

Viimati muudetud: esmaspäev, 23. aprill 2012, 13:07