Õppesisu. Üldajalooline taust. Õpitulemused

Õppesisu

Üldajalooline taust

Rootsi suurriigi ajastu. Rootsi keskvõim ja baltisaksa aadel. Majanduslik areng: talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Reduktsioon ja selle tulemused. Manufaktuuride teke. Kaubandus. Vaimuelu ja kultuur: luterlus riigiusuna. Esimesed gümnaasiumid. Ülikooli asutamine Tartus. Rahvaharidus. Eestikeelse kirjasõna levik,

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

1) teab, kuidas toimus Rootsi võimu järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal;

2) iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja teabetekstide põhjal hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust;

3) iseloomustab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal;

4) mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos ning tänapäeval;

5) seletab   ja   kasutab   kontekstis   mõisteid   rüütelkond,   reduktsioon, vakuraamat, piiblikonverentsid, Vastne Testament, Academia Gustaviana;

6) teab, kes olid Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Karl XI, ning iseloomustab nende tegevust.

(Vabariigi Valitsuse 28.01.2010 määruse nr 13 „Gümnaasiumi riiklik õppekava, Lisa 5)

Viimati muudetud: teisipäev, 17. aprill 2012, 17:32