Õpikud ja lisalugemine

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud kohustuslikud õpikud jm õppematerjal, (valib õpilane vastavalt õpikute kättesaadavusele)

 1. Mäesalu, A., Lukas, Tannberg, T. Eesti ajalugu I. Tln. – „Avita“, 1995, 1996, 1997, pt III – IV, lk 93 – 125.
 2. Adamson, A., Karjahärm, T. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tln., - „Argo“, 2004, lk 79 – 102.
 3. Adamson, A., Valdmaa, S. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tln. – Koolibri, 2001, pt III – IV, lk 60 – 80.
 4. Laur, M., Mäesalu, A., Tannberg, T. Vent, U. Eesti ajalugu I. Muinasajast XIX saj lõpuni. Tln. – „Avita“, 2005, lk 84 – 128.
 5. Vahtre, L. Eesti ajalugu gümnaasiumile. – „Ilo“, 2004, pt 3 – 4, lk 92 – 133.
 6. Kilumets, T. Eesti ajalugu. Töövihik gümnaasiumile. – „Ilo“, 2004, lk 20 – 32.

Täiendav lugemine

 1. Russow, B. Liivimaa provintsi kroonika. Rostock 1578. (Tõlked eesti keelde K. Leetberg, D. ja H. Stock).
 2. Eesti raamat 1520 – 1975. Koost. V. Miller, Tln. 1978.
 3. Frost, R. I. Põhjasõjad. Sõda, riik ja ühiskond ..., Tln.2005.
 4. Maiste, M. Eestimaa mõisad. Tln. 1996.
 5. Liiv, O. Suur näljaaeg Eestis 1695 – 1697. Trt./Tln. 1938.
 6. Paul, T. Eesti piiblitõlke ajalugu. Tln. 1999.
 7. Peegel, J. Eesti ajakirjanduse algus (1766 – 1857). Tln. 1966.
Viimati muudetud: teisipäev, 17. aprill 2012, 17:32