Õppesisu. Üldajalooline taust. Õpitulemused

Õppesisu.

Üldajalooline taust.

Venemaa euroopastumine XVIII sajandil. Katariina II valgustatud absolutism.

Põhjasõda: Põhjasõja põhjused, käik ja tulemused.

Rahvastikuprotsessid Eestis XVI-XVIII sajandil. Sõdade, haiguste, olmetingimuste ja näljahädade mõju rahvastikule.

Balti erikord: Vene keskvõim ja baltisaksa seisuslik omavalitsus. Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Asehalduskord.

Vaimuelu XVIII sajandil: baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietism ja valgustus.

 

Õpitulemused.

Kursuse lõpul õpilane:

1) selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju;

2) iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule;

3) analüüsib allikate ja teabetekstide alusel talurahva majandusliku olukorra ning õigusliku seisundi muutumist;

4) analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi;

5) analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule;

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid balti erikord, restitutsioon, asehalduskord, vennastekogud;

7) teab, kes olid Karl XII, Peeter I, Katariina II, Anton Thor Helle ja August Wilhelm Hupel, ning iseloomustab nende tegevust.

(Vabariigi Valitsuse 28.01.2010 määruse nr 13 „Gümnaasiumi riiklik õppekava, Lisa 5)

Viimati muudetud: teisipäev, 17. aprill 2012, 17:49