Õpikud ja lisalugemine

Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud kohustuslikud õpikud jm õppematerjalid (valib õpilane vastavalt õpikute kättesaadavusele).

 1. Mäesalu, A., Lukas, T., Laur, Tannberg, T. Eesti ajalugu I. Tln. – „Avita“, 1995, 1996, 1997,  pt IV – V, §§ 26 – 33, lk 125 – 158.
 2. Adamson, A., Karjahärm, T. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tln., - „Argo“, 2004, pt  III – IV, §§ 13 – 21, lk 102 – 169.
 3. Adamson, A., Valdmaa, S. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tln. –„ Koolibri“, 2001, pt  IV – V, §§ 16 – 27, lk 80 – 134.
 4. Laur, M., Mäesalu, A., Tannberg, T. Vent, U. Eesti ajalugu I. Muinasajast XIX saj lõpuni. Tln. – „Avita“, 2005, pt  III – IV, §§ 19 – 23, lk  120 – 152.
 5. Vahtre, L. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tln. – „Ilo“, 2004, pt  IV – V, §§ 25 – 35, lk 133 – 188.
 6. Kilumets, T. Eesti ajalugu. Töövihik gümnaasiumile. Tln. – „Ilo“, lk 33 – 40.

Täiendav lugemine.

 1. Eesti ajalugu elulugudes. Koost. S. Vahtre. Tln. – „Olion“, 1997.
 2. Aarma, L. Kirjaoskus Eestis 18. Sajandi lõpust 1880. aastani. Tln.1990.
 3. Jansen, E. Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. Trt., 2004.
 4. Talve, I. Eesti kultuurilugu. Keskaja algusest Eesti iseseisvumiseni. Trt. 2004.
 5. Tannberg, T. Maakaitseväekohustus Balti kubermangudes 19. saj. I poolel (1806 – 1856).Tln. 1973.
Viimati muudetud: teisipäev, 17. aprill 2012, 17:38