Õpikud ja lisalugemine

Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud kohustuslikud õpikud jm õppematerjalid (valib õpilane vastavalt õpikute kättesaadavusele).

 1. Mäesalu, A., Lukas, T., Laur, Tannberg, T. Eesti ajalugu I. Tln. – „Avita“, 1995, 1996, 1997, pt V, §§ 30 – 33, lk 145 – 158.
 2. Adamson, A., Karjahärm, T. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tln., - „Argo“, 2004, pt III – IV, §§ 16 – 21, lk 127 – 175.
 3. Adamson, A., Valdmaa, S. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tln. – „Koolibri“, 200, pt  V, §§ 20 – 27, lk 98 – 138.
 4. Laur, M., Mäesalu, A., Tannberg, T. Vent, U. Eesti ajalugu I. Muinasajast XIX saj lõpuni. Tln. – „Avita“, 2005, pt IV, §§ 21 – 24, lk 134 -158.
 5. Laur, M., Pajur, A., Tannberg, T. Eesti ajalugu II. Tln. – „Avita“, 1995, 1996, 1997, pt I, §§ 1 – 8, lk 7 – 37.
 6. Vahtre, L. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tln. – „Ilo“, 2004, pt V, §§ 27 – 35, lk 144 – 188.
 7. Kilumets, T. Eesti ajalugu. Töövihik gümnaasiumile. Tln. – „Ilo“, lk 41 – 49.

Täiendav lugemine.

 1. Rosenthal, H. Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel. Mälestusi aastatest 1869 – 1900. Trt. 2004.
 2. Karjahärm, T. (koost). Venestamine Eestis 1880 – 1917. Dokumente ja materjale. Tln., 1997.
 3. Plaat, J. Saaremaa kirikud, usuliikumised ja prohvetid 18. – 20. Sajandil. Trt., 2003.
 4. Must, A. Eestlaste perekonnaloo allikad.  Trt., 2000.
 5. Laar, M. Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad. Trt. 2005.
Viimati muudetud: teisipäev, 17. aprill 2012, 17:40