Kasutatav õppekirjandus

  1. Kasutatav õppevara: Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile, õpik Eesti Loodusfoto 2003
  2. Abimaterjal: Maailma teatmeatlas, Maailma Maad, Regio kaardi- ja lüümikutekogu, jt teatmeteosed
  3. Abimaterjal internetist:
Viimati muudetud: neljapäev, 26. aprill 2012, 14:55