1) Tööta iseseisvalt õpikust läbi materjal lk. 72-77

2) Kontrolli, kas tead järgmiste mõistete sisulist tähendust:

a) Rahvastik

b) Migratsioon

c) Rahvaloendus

d) Rahvastiku tihedus

e) Haldusterritoorium

f) Linnaline asula

g) Linnastumise tase

3) Kontrolli, kas oskad vastata ja selgitada järgmiseid küsimusi:

a) Millal, kuhu ja miks tekkis Eestis asustus?

b) Milliseid andmeid kogutakse rahvaloendusega?

c) Millistes piirkondades ja miks on rahvastiku tihedus väike?

d) Mitu maakonda, valda ja linna on Eestis?

e) Millised on rahvaarvult Eesti 5 suuremat linna?

f) Mis põhjustel väheneb maarahvastik?

g) Millised on linnaelu negatiivsed küljed

h) Mis erinevused on haja-, sumb-, tänav-, ahel- ja ridakülal?

4) Leia õpikut ja Eesti kaarti kasutades 3 linna, mis on Su kodukohale kõige lähemal.

5) Täida alloleva tabeli 2 esimest veergu:

Linna

Rahvaarv

Kodulehe aadress

Ligikaudne, õpiku kaardi kohaselt

Linna kodulehe andmeil

???

???

???

Viimati muudetud: teisipäev, 9. august 2011, 02:16