Rahvusvahelised organisatsioonid

WTO – “Maailma KaubandusOrganisatsioon”. Selle org. mõte on elavdada Rahvus Vahelist majandust kaubandussuhete barjääride, kitsenduste ja tollitariifide alandamiste näol. Sellega on ühinenud ca 140 riiki k.a Eesti.
Maailmapank(IMF) – “RV Valuutafond”. Tegeleb valuutakursside ohtliku kõikumise leevendamisega, erinevate riikide finatnts kriiside leevendamisega ja riikidele laenu andmisega. Preaguseks ca 180 riiki k.a Eesti.
Euroopa Liit – tekkis pärast II Maailmasõda, et ära hoida tulevasi sõdasi võttes enda alla terase tootmise Beneluxi ning Saksamaa ja nende naabermaades. Ülesandeks on koostöö migratsiooni, majanduse, poliitika, intregatsiooni, tülide, keskkonna ja muude valdkondade probleemide lahendamiseks, arendamiseks ja rakendamiseks.
NAFTA – “Põhja- Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon”. Org. Ameerika, Kanada ja Mehhiko vahel, et muuda kaubanuds lihtsamaks. Ülesandeks on kaotada tollimaksud ning kvoodid.
ASEAN – “Kaug-Aasia Assotsiatsioon”. Org kuuluvad igasugused Kaug- Aasia maad ning põhimõte on nende maade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ning nende aregnu kiirendamine.
OPEC – “Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon”. Ülesandeks on reguleerida toornafta hinda maailmaturul, määrata naftatoodangu ning nafta ekspordikvoote ning kaitsta liikmete hube RV turgudel.

Viimati muudetud: kolmapäev, 18. aprill 2012, 18:19