Riikide arengutaseme näitajad: SKT ja IAI

Riikide arengutaset iseloomustavad SKT ja inimarenguindeks.

SKT (GNP inglise k) – sisemajanduse kogutoodang, see näitab riigi piires teatud ajaperioodi jooksul toodetud kaupade ja teenuste turuväärtust. Aga see ei näita tegelikkuriigi arengutaset, sest ei arvesta haridust, iivet, eluiga ega muid rahva elatustaset iseloomustavaid näitajaid. Näiteks Kuveidis SKT kõrge, kuid .

Inimarenguindeks – ÜRO poolt loodud näitaja, mis koondab erinevad näitajad, mis annab ülevaate inimeste okukorrast riigis. Siin arvestatakse: inimeste üldine tervis, haridus (kirjaoskus + koolikohustus jne), majanduslik heaolu, SKT, keskmine eluiga.

Riikide arengutaset saab võrrelda: interneti ühendus/ autod/ telefonid 1000 inimese kohta; kirja- lugemisoskuse protsent inimeste hulgas; iive; suremus; sündimus; imikute suremus; keskmine eluiga; SKT; linnastumise protsent; hõivatus; inimarenguindeks; osalus maailmamajanduses; energia vmm tarbimine ühe inimese kohta.

Viimati muudetud: kolmapäev, 18. aprill 2012, 18:27