Agraar-, industriaal-, infoajastu

Agraarajastu – jaguneb kolmeks: korilus, varaagraarne ja hilisagraarne. Koriluses korjati marju, seeni, juurikat ja muud taolist jura. Varaagraarses kas oldi paiksed ja hariti põldu või rännati ringi ja karjatati koduloomi. Hilisagraarses jäädi paikseks ja karjakasvatus ning põlluharimine koondusid kokku. Võeti kasutusele uued tehnoloogiad nagu veoloomade kasutus, põlispõllundus ja veoloomade sõnniku kasutamine.
Selles ühiskonnas tegeldi kalanduse, metsanduse ja jahindusega, asju toodeti endale ja käsitsi, inimesed tegelesid enamasti põllumajandusega ning valdavalt kasutati maad, metsa ja vett. Tegeldi maakondade ja provintside piires ning maailmamajanduses kaubeldi üksikute kaupadega.

Industriaalajastu – jaguneb kaheks: varaindustriaalne ja hilisindrustiaalne. Varaindustriaalses(15. saj) toodeti asju käsitsi ja asi liikus juba tehaste poole, kus üks inimene hakkas üht “operatsiooni” tootega tegema. Tekkisid tõuloomad/taimed, tuulikud, uued tootmisviisid, tulirelvad jne. Hilisindustriaalses(ca 18. saj) tekkisid juba mingid masinad ja asjad ning tootmine koondus ühte kokku ja muutus kiiremaks. Kasutusele võeti aurikud ja aurumasinad ning kivisüsi; tööd hakkasid tegema masinad ja tekkisid vabrikud.
Seda ühiskonda iseloomustab see, et hakati tegelema tekstiilitööstusega, energeetikaga, metallurgiaga ja masinatööstusega; tööd tehti masinatega ja töö koondus tehastesse; tööks kasutati maavarasti (metallid jne) ja toodangut hakati müüma maailmamajanduses.

Infoajastu – õnneks ei jagune millekski. Tekkis nii 20 sajandil ja seda iseloomustab see, et hakatakse tegelema info hankimise, töötlemise, edastamise ja müümisega. Samuti tegeldakse transiidi ning kommunikatsiooniga. Nagu öeldud, siis kaubeldakse infoga ning enamus inimesi töötab teeninduses ning tegevuspiirkond on ülemaailmne. Töös kasutatakse vaimseid oskusi.

Viimati muudetud: kolmapäev, 18. aprill 2012, 17:58