Põllumajanduse vormid

Erinevad põllumajanduslikud tootmise vormid ja nende levik


segatalu – industriaalajastul jagati mõisamaa ning tekkisid segatalud. Alguses toodeti ainult endale kõik vajalik, kuid hiljem hakati järkjärgult ka saadusi müüma. Tulude eest osteti väetist, tööriistu, tõuloomi ja hooldust. Tänapäeval esineb vaid arengumaades.
Spetsialiseeritud suurtalu – moodne, kõrgtootlik taluvorm, mis kujunes välja segatalust kitsa spetsialiseerumise käigus. Nt. Piimakarjatalud. Suurtalud on levinud Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Jaapanis.
Ekstensiivne teraviljatalu – Need on väga suure pindalaga talud, enamasti kasvatatakse neis nisu. Kohverfarmeri põhimõte – omanik viibib kohal ainult 2X aastas (külvamine ja korjamine) Levinud hõredasti asustatud kuiva kliimaga aladel Põhja-Ameerikas, Austraalias, Venemaal ja Kasahstanis.
Rantšo – väga suur loomakasvatusmajand, kus kasvatatakse lihaveiseid või lambaid. Neid söödetakse aastaringselt looduslikel karjamaadel. Kogu toodang läheb müügiks. Karjused kaitsevad karja röövloomade eest ja jälgivad et nad sööks ühtlaselt. Suured kulutused tõuaretusele ja veterinaarteenindusele. Levinud USA kuivas lääneosas, Austraalias, Argentiinas ning Lõuna-Aafrikas.
Istandus – suur taimekasvatusmajand, mis toodab saadusi müügiks ning tegeleb nende esmase töötlemisega. Vajab odavat tööjõudu. Nt. kohvi, suhkruroog, puuvili, tee jne. Levinud enamasti arengumaades.
Loomavabrik – kasvatatakse kanu, sigu, veiseid jne. Kõik toimib masinate abil – söögi andmine, lüpsmine jne. Eesmärgiks liha saada. Levinud Põhja-Ameerikas ja Jaapanis.


Oluliste kultuurtaimede peamised kasvatuspiirkonnad.
Nisu – Euroopa, Põhja-Ameerika, Aasia, Austraalia, Lõuna-Ameerika
Mais – Põhja-Ameerika, Lõuna-Euroopa, Aasia, Lõuna-Ameerika, Lõuna-Aafrika
Riis – Aasia
Kohv – Kesk-Ameerika, Lääne-Aafrika, Filipiinid jm. saared Vaikses Ookeanis
Tee – Aasia
Suhkruroog – Aasia, Kesk-ja Lõuna-Ameerika


Maailmatoiduprobleemide tekkepõhjused ja esinemispiirkonnad.
Peamised põhjused:
traditsiooniliste tootmisviiside säilitamine
asutustihedusest  tingitud maapuudus
suur rahvaarv
kohati esinevad halvad loodusolud
Peamiselt levinud arengumaades (Aafrika, Andide piirkond, Lõuna-Aasia). Arengumaad ei jõua arenenud riikidelt sisse osta toodangut, sest see on liiga kallis. Arengu maad seevastu kannatavad ületootmise all.

Ekstensiivse ja intensiivse põllumajandusega kaasnevad probleemid
ekstensiivne põllumajandus – seda iseloomustab vähene ostutoodete ja muude tehnoloogiate kasutamine ning suuremad tootmiskulud tooteühiku kohta.
Probleemid:
tootmise suurendamine -> suuremad maaalad -> erosioon (maakoor mureneb ja kandub ühest kohast teise)
ülekarjatamine
sooldumine
intensiivne põllumajandus – tootmisviis, mida iseloomustab rohke ostutoodete ja muude tehnoloogiate kasutamine, mille eesmärgiks on efektiivsus  ja tasuvuse suurendamine ning kulutuste vähendamine tooteühiku kohta.
Probleemid:
sooldumine
väetamine, mürkkemikaalid
rasked masinad, mis rikuvad maapinda

Viimati muudetud: kolmapäev, 18. aprill 2012, 17:56