Metallurgia, masinaehitus, autotööstus

Peamiste metallimaakide(rauamaak ja boksiit) tähtsamad kaevandamis- ja töötlemispiirkonnad/riigid.

Tähtsaimad rauamaagi kaevandajad on: Hiina, Brasiilia, Austraalia, Venemaa, India ja USA. Peamised rauamaagi töötlejad on:Hiina, Jaapan, USA, Venemaa, Saksamaa. Boksiidi tähtsaimad kaevandajad on: Austraalia, Guinea, Brasiilia, Jamaica, Hiina. Tähtsaimad boksiidi töötlejad on: Hiina, Venemaa, USA, Kanada, Austraalia, Brasiilia ja Norra.


Alumiiniumi- ja rauametallurgia ettevõtete paigutust mõjutavad tegurid. Metallurgiatööstuses on 4 erinevat ettappi, mis mõjutavad paigutust. 1. Kavandamine – loogiline, et kaevandamine saab toimuda vaid seal, kus maaki leidub. 2. Rikastamine, aheraine eemaldamine – toimub kaevandamispiirkondades(et ei peaks mõttetult palju maaki mujale vedama) 3. toormetalli sulatamine, sulamite valmistamine – toimub odava elektriga piirkondades või sadamalinnades, kuhu on kerge maaki sisse vedada. 4. vormimine ja töötlemine – tarbijate läheduses. Metallitööstused proovitakse Põhjariikidest paigutada Lõunariikidesse, sest seal on odav tööjõud, suuremad toorainevarud, ning kogu see ettevõtmine on ilgelt saastav, nii ei saasta riigid enda õhku ja arenguriikidel pole ka vastavaid keskkonna reostuse piiramise seaduseid.


Kaasaegse masinatööstuse tootmiskorraldus, arengutendentsid ja paigutusnihked.

Masinatööstusest eraldi pole räägitud. On autotööstus, nii et ma vastan selle järgi need küsimused.
Tootmiskorraldus: esimesed autod pandi kokku käsitsi, siis tuli fordism ehk konveiersüsteem. Enamus detaile toodeti kohapeal, laovarud olid suured. Töötajad ei osalenud arendustöös ning juhtimissüsteem oli hierarhiline. Allhankijate lähedus geograafiliselt polnud oluline. 70Ndatel tekkis uus korraldus toyotism. Seal on tähtis kõrge motivatsiooniga töötajaskond, seetõttu kaasatakse neid ka arengutöösse. Kogu tehas töötab ühtse meeskonnaga. Firmal on kindlad koostöö partnerid, kellelt saadakse detaile ning on tähtis nende lähedus geograafiliselt, sest laovarud on väikesed.  Autotööstuses eristatakse tänapäeval 5 etappi: tootearendus, osade valmistamine, kokkupanek, turundus ning hooldustööd ja teenindus. Autotööstus on jätkuvalt koondunud arenenud tööstusmaadesse. Ligi 70 % autodest toodetakse ja tarbitakse USA-s, Jaapanis ja Lääne-Euroopas. Varasemate Põhja-Ameerika ja Euroopa tootjate kõrvale on tunud Aasia riike nagu Jaapan, Lõuna-Korea, Hiina jt. Tähtis on turu lähedus, sellepärast ei toodetagi autosid arengumaades, sest seal pole kedagi, kes ostaks.


Tekstiili- ja rõivatööstuse paigutust mõjutavad tegurid
Kindlasti mõjutab seda nõudlus. Nõudlus riietele sõltub aga inimeste sissetulekust, kliimast, maitsest ja paljudest teistes teguritest. Veel mõjutab tööjõu odavus. Väga palju tekstiili toodangut annavad Aasia riigid, kus on väga odav tööjõud. Riideid on kerge transportida, nii et turu lähedus ei ole nii väga tähtis. Kuid ka arenenud ja kalli tööjõuga lääneriikides ei ole tekstiilitööstus päris hääbunud. Selle põhjuseks on võimalus tekstiilitööstust automatiseerida(mitte küll lõpmatuseni aga natukene) ning turukaitse meetmed. Samuti mängib rõivatööstuses suurt rolli firmamärk. Kokkuvõttes on rõivaööstus hajutatud, sest õmblustöökodasid on kerge rajada. Praegusel ajal on peamised rõivatööstusettevõtted odava tööjõuga ja väikese siseturuga arengumaades. Ehk siis Aasia maad, Hiina, India, Indoneesia.

Viimati muudetud: kolmapäev, 25. aprill 2012, 15:33