Teenuste liigitus

 Teenuste liigitus ja teenuste osatähtsuse kasvu põhjused
Isikuteenused
Tegemist on lõpptarbimisega: tarbija maksab vahetult saadud teenuse eest
Näiteks: juuksur, maniküür, restoranis maksad söögi eest jne.
Tootja- ehk äriteenused
Osutatakse kaupade või isikuteenuste tootmiprotsessis ja nende hind kajastub lõpptoodangu hinnas.
Nt: uurimis- ja arendustöö, turustamine, transport jms
Avaliku sektori teenused
Riik või omavalitsus korraldab need teenused inimestelt ja ettevõttedelt kogutud maksuraha eest. Avalikke teenuseid osutavad kas riigiasutused ise või ostetakse need mõnelt ettevõttelt
Nt: riigikaitse, arstiabi, haridus
Avalike teenuste osakaal majanduses kasvas 20. sajandi keskpaigas seoses heaoluühiskonna ehitamisega oluliselt ja kahanes 1980. aastate erastamislainega. Viimastel aastatel on riigid avalike teenuste osakaalu vähendanud, võimaldades erasektoril nende teenuste osutamine üle võtta(erapangad, era televisioonid kanalid). See on omakorda suurendanud teenindusmajanduse arengu võimalusi. Tootjateenused on väga arenenud, sest iga firma spetsialiseerub millelegi ning ostab muud teenust sisse. Näiteks kui tegeletakse tootearendamisega siis transporti ning detailide valmistamist ostetakse allhankijatelt, kes näiteks omakorda ostavad raamatupidamisteenust jms. Ühesõnaga firmad tegelevad millegi kindlaga ja ülejäänud tegevused, mis on vajalikud firma juhtimiseks(raamatupidamine, transport, koristustööd, hooldustööd) teevad teised firmad.

Viimati muudetud: kolmapäev, 18. aprill 2012, 18:10