Transport

Veonduse liigid

Erinevate veondusliikide eelised ja puudused ning transpordi mõju teistele majandusharudele. Transport on kaasaegse majanduse toimimiseks hädavajalik, võimaldades inimeste liikumist, kaubavahetust ning ettevõtete ja regioonide spetsialiseerumist. Transport on kiiresti kasvav, iseseisev teenindusmajanduse haru, mis mõjutab tugevasti teisi eluvaldkondi. Teede, sadamate, lennuväljade, raudteede jms rajamine on kallis, nii et seda tuleb planeerida ning arvestada vähemalt 30-40 aastase kasutusajaga. Transpordiga kaasnevad veel liiklusummikud, õnnetused, keskkonnareostus ja maastiku rikkumine jms. Kui seisab transport, siis seisab ka tootmine, sest vajalikud tooted ei jõua kohale.


Transpordi liik
Eelised
Puudused
Autotransport
+kiirus
+paindlikkus
+saab vedada kaupa uksest ukseni, see vähendab aja- ja ümberlaadimiskulusid
-Veo omahind kõrge
-teedeehitus kallis
-saastav
Raudteetransport
+Sobib suurte kaubakoguste jaoks
+omahind odav
+kiire
-Raudteede ehitus pole kõikjale võimalik ning ei saa paikneda väga tihedalt
-peab kaupu ladustama ja laiali vedama
Meretransport
+Väga suured kaubakogused
+omahind odav
+veeteed tasuta ning ei vaja otseseid investeeringuid
-Sadamate ehitus on kallis ja keerukas
-aeglane
-sõltub ilmastikust
-ümberlaadimistööd
Siseveetransport
+Omahind madal
+suhteliselt suured kogused
-Ümberlaadimistööd
-jõgede võrk ebakorrapärane
-kanalite ja sadamate ehitus kallis
-aeglane
Õhutransport
+kiire
+paindlik
+õhutee on maksuta
-kallis, lennujaamad jms
-väga saastav
-sõltub ilmastikust
Torutransport
+odav
+tööjõudu pole vaja
-lekke korral on kahju suur
-spetsiifilised asjad on transporditavad (maagaas, nafta)

Viimati muudetud: kolmapäev, 18. aprill 2012, 18:06