Turism ja puhkemajandus


Puhkemajanduse arengutendentsid ja seosed teiste majandussektoritega
Massiturism tänapäevases mõistes sai alguse 50ndatel Suurbritannias ja levis sealt kiiresti edasi teistesse arenenud Euroopa riikidesse ning USAsse. Vanimad puhkemajanduse harud on tervisevetel ja kuurortides käimine.  See arenes edasi nn. päevitusreisiks. Hakkasid arenema veel alpinism, talispordiharrastused mägedes, jahretked, safarid, vaateturism jne. Praeguseks ajaks on üks kiiremini arenevaid liike meelelahutusturism.
Esimesed turismi piirkonnad olid Vahemere maad, kus oli soodne kliima. Samuti asusid nad piisavalt lähedal Euroopa arenenud riikidele. Esialgu oli Itaalia ja Prantsusmaa, siis tekkisid ka Hispaania, Portugal, Kreeka ja Horvaatia jne. Populaarsust koguvad nüüd majanduslikult mahajäänumad, odavamad maad: Türgi, Küpros, Tuneesia, Maroko ja Egiptus.  Hinnatud on ka Tai, Malaisia, Kambodža ja Vietnam.
Seos teiste majandusharudega: turismimajandus on väga tihedalt seotud teiste majandusharudega. Turistidel on ju vaja kuskil ööbida, süüa, meelelahutust, transporti jne. Turistid on riigile kasulikud veel ka investeeringute, eksporditulude ja maksude seisukohalt. Riigid saavad tulu ka turismitoodete ekspordist. Turism on ääretult tundlik majanduslike-ja poliitiliste sündmuste või loodusõnnetuste suhtes.

Viimati muudetud: kolmapäev, 18. aprill 2012, 18:08