Aineklasside nimetuste ja valemite koostamine (kordamiseks)

link