Meeldetuletuseks: Oksüdatsiooniastmete arvutamine

link