Klasside moodustamine.

Numbritel klikkides saate valida klasside arvu ja siis näete histogramme.