Harjutus

Kirjuta lünkadesse kas suur või väike täht.