Tööjuhend:

1. Vali altpoolt sinisest tabelist mittemetall.

2. Otsi valitud elemendi kohta materjali õpikust (lk 210-255) ia internetist:

elemendi paiknemine per.tabelis ja aatomi ehitus, levik looduses,  lihtaine omadused, tähtsamad ühendid ja nende kasutusalad jm.

3. Koosta materjali põhjal slaidiesitlus. Selle võid teha oma valitud vahenditega. Võimalused: internetipõhine Showbeyond (juhend siin) , Googledocs (juhend siin),  Microsoft Powerpoint (juhend siin), OpenOffice Impress (juhend siin) vm vahend, mida oskad kasutada.

Esitluse osad:

  • tiitelleht (nimi, klass, kool, aasta),
  • sisu 7 -10 slaidi,
  • 5-7 küsimust kaasõpilastele sinu esitluses tähtsama info kohta (vastused peavad olema leitavad esitlusest)
  • kasutatud allikate ja veebiaadresside loetelu.

Vormistus: korrektne ja tagasihoidlik, slaiditi sarnase kujundusega; igal slaidil üks teema; teksti slaidil vähe, hästi loetav ; mitte üle pingutada animatsioonide või värvidega; pilte lisada, kui on seotud teemaga.

4. Esitluse jagamine kaasõpilastega.

Kopeeri siia Wiki-lehele oma esitluse aadress. Kontrolli, et link korralikult töötab! PPoint või Impressiga tehtud failid lae eelnevalt Internetti (näiteks www.slideshare.net)

5. Tutvu vähemalt 4 kaasõpilase tööga ja vasta suuliselt nende esitluse lõpus olevatele küsimustele.

Tähtsamad mittemetallid ja nende ühendid.

Vali mittemetall, mille kohta hakkad oma esitlust koostama. Selleks vajuta menüüst lehele"Redigeeri" ja  kirjuta vastava metalli nimetuse taha oma ees- ja perekonnanimi. Kui sinu lemmikelement  on juba valitud, siis pead leppima mingi muu valikuga :(  .

 
MittemetallidKirjuta siia tulpa oma ees-ja perekonnanimiSiia kopeeri oma valmis esitluse link
Vesinik Kristo Haavel

 

Heelium  
Süsinik Robi Raissar 
Lämmastik Malle Mäelt 
Hapnik Marelle Tori 
Fluor  
Räni  
Fosfor Andres Uus https://docs.google.com/presentation/d/1G-CtQr7ASsELQLeqIWo1F07waGWu5G5bumBCIYrbqyw/present#slide=id.p
Väävel Elle Kull 
Kloor  
Jood  
   

 

Märksõnad: