Rakendusülesanded.Spikker Õpikoja planeerija kohta

Üle seadmise faas
Esituse faas
Hinnangute faas
Hindamise käsitlemise faas
Suletud
Instruktsioonid esituseks

Koosta ülesanded ja lisa lahendused.